• PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM PENICILLIUM SP. CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI HỢP CHẤT KALI KHÓ TAN

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM PENICILLIUM SP. CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI HỢP CHẤT KALI KHÓ TAN

Xem các bài khác
Số trang của bài
57-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM PENICILLIUM SP. CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI HỢP CHẤT KALI KHÓ TAN

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thu, Vũ Hiền Anh, Nông Thị Huệ, Nguyễn Xuân Cảnh, Phạm Hồng Hiển
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords