LIÊN HỆ

:

Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 024 36490496; DĐ: 0974006898

Email: tapchi@vaas.vn