• PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CỦA NẤM KÝ SINH PENICILLIUM OXALICUM TRÊN RỆP MUỘI (BREVICORYNE BRASSICAE)

PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CỦA NẤM KÝ SINH PENICILLIUM OXALICUM TRÊN RỆP MUỘI (BREVICORYNE BRASSICAE)

Xem các bài khác
Số trang của bài
63-70
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CỦA NẤM KÝ SINH PENICILLIUM OXALICUM TRÊN RỆP MUỘI (BREVICORYNE BRASSICAE)

Tên tác giả
Bùi Văn Dũng, Lê Đình Thao, Bùi Thị Hải Yến, Thiều Thị Thu Trang, Lê Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Trịnh Duy Nam
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords