• NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG NGÔ SINH KHỐI LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO ĐẠI GIA SÚC TẠI TỈNH BẮC KẠN

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG NGÔ SINH KHỐI LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO ĐẠI GIA SÚC TẠI TỈNH BẮC KẠN

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-13
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG NGÔ SINH KHỐI LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO ĐẠI GIA SÚC TẠI TỈNH BẮC KẠN

Tên tác giả
Hoàng Trọng Vinh, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Quang Tùng, Hà Thăng Long, Phạm Văn Dân, Trần Thị Huệ Hương, Vũ Thị Hảo
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords