• NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG VỪNG TRIỂN VỌNG VS-1 TẠI ĐỒNG THÁP

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG VỪNG TRIỂN VỌNG VS-1 TẠI ĐỒNG THÁP

Xem các bài khác
Số trang của bài
50-57
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG VỪNG TRIỂN VỌNG VS-1 TẠI ĐỒNG THÁP

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Thu, Hyun Jong Nae, Trần Quốc Điền, Nguyễn Xuân Đoan, Đặng Văn Duyến, Trịnh Thị Thùy Linh, Trần Văn Nhãn, Trần Văn Toàn
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords