• NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT LÁ BẦN SONNERATIA CASEOLARIS KHÁNG VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH TRÊN TÔM

NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT LÁ BẦN SONNERATIA CASEOLARIS KHÁNG VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH TRÊN TÔM

Xem các bài khác
Số trang của bài
84-89
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT LÁ BẦN SONNERATIA CASEOLARIS KHÁNG VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH TRÊN TÔM

Tên tác giả
Võ Thị Tuyết Minh, Nguyễn Thị Hồng Nhi
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords