• KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT PHÂN TÁN SINH HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN S343 PHÂN LẬP TỪ CÂY DƯƠNG XỈ

KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT PHÂN TÁN SINH HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN S343 PHÂN LẬP TỪ CÂY DƯƠNG XỈ

Xem các bài khác
Số trang của bài
70-77
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT PHÂN TÁN SINH HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN S343 PHÂN LẬP TỪ CÂY DƯƠNG XỈ

Tên tác giả
Lê Thị Trà, Đặng Thị Nhung, Phan Thị Hồng Thảo, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Kiều Băng Tâm
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords