KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC L33 NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-10
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC L33 NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Xuân Đoan, Nguyễn Thị Hồng Oanh, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Văn Thắng,Trần Thị Trường, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Thị Quý, Trịnh Thị Thùy Linh, Trần Thị Huệ Hương
Category
Monthly Journal
Title

Breeding and selection of groundnut variety L33 with high yield and good quality

Author
Nguyen Xuan Thu, Nguyen Xuan Đoan, Nguyen Thi Hong Oanh, Nguyễn Thi Lieu, Nguyễn Van Thang,Tran Thi Truong, Nguyen Chi Thanh, Nguyen Thi Quy, Trinh Thi Thuy Linh, Tran Thi Hue Huong
Tóm tắt

Giống lạc L33 được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo và phát triển. Giống có nguồn gốc từ lai hữu tính giữa một giống có năng suất cao TQ12 và một dòng thuần (1007.1.3) có kích cỡ hạt lớn (> 65 g/100 hạt), tỷ lệ hạt/quả cao (72 - 74%). Giống lạc L33 có dạng hình spanish, lá màu sẫm, kích cỡ hạt lớn (65,6 g/100 hạt); tỷ lệ hạt 73,8%; hàm lượng dầu cao đạt 49,13%; năng suất dao động từ 4,86 đến 5,45 tấn/ha, nhiễm nhẹ với các bệnh hại lá: gỉ sắt (điểm 3), đốm nâu, đốm đen (điểm 3), nhiễm nhẹ với các bệnh: thối đen cổ rễ, thối trắng thân, thối quả và héo xanh vi khuẩn (điểm 1 - TLB < 30%), chịu hạn khá.

Abstract

The new groundnut variety L33 was bred and developed by the Legume Research and Development Center - Field Crops Research Institute. The variety derived from sexual hybridization between TQ12, a high yielding variety and 1007.1.3, a pure line with a big seed size (> 65 g/100 hạt) and high seed/pod ratio (72 - 74%). The peanut variety L33 belonged to Spanish shape, dark leaf, big seed size (65.6 g/100 seeds); the ratio of beans was 73.8%; the oil content was 49.13%; the yield ranged from 4.86 - 5.45 tons/ha; this variety was lightly infected with rust, early leaf spot, late leaf spot, black collar rot, white stem rot, pod rot and bacterial wilt disease and medium drought tolerance.

Từ khoá / Keywords

Chọn tạo giống lạc
năng suất cao
chất lượng tốt
Breeding and selection of groundnut
high yield
good quality