• ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH TRẠNG CHÍNH CỦA CÁC CÁ THỂ CÂY BƠ Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH TRẠNG CHÍNH CỦA CÁC CÁ THỂ CÂY BƠ Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
33-36
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH TRẠNG CHÍNH CỦA CÁC CÁ THỂ CÂY BƠ Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Tên tác giả
Hà Tiết Cung, Hán Thị Hồng Ngân
Category
Monthly Journal
Title

Investigation and screening of avocado in Northern Vietnam

Author
Ha Tiet Cung, Han Thi Hong Ngan
Tóm tắt

Những năm vừa qua, công tác nghiên cứu điều tra, thu thập giống bơ được triển khai trên địa bàn 04 tỉnh phía Bắc, bao gồm: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Quảng Trị. Các cá thể bơ được tuyển chọn dựa trên cơ sở đánh giá tính ổn định và sự vượt trội về khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả đối chiếu theo tiêu chuản Codex standard for Avocado. Kết quả là từ các địa phương trồng bơ, chúng tôi đã tuyển chọn được 6 cá thể có nhiều đặc điểm vượt trội trong quần thể được ký hiệu BLC.203, BLC.209, BSL.201, BSL.206, BQT.204, BQT.206. Các cá thể này sau đó được nhân giống bằng phương pháp ghép nối ngọn trên gốc ghép đã được xác định và bổ sung vào vườn tập đoàn giống bơ của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đặt tại Phú Hộ - Phú Thọ để tiếp tục đánh giá phục vụ chương trình chọn tạo giống bơ.

Abstract

With the aim of screening good cultivars of avocado used for large scale of production in the North of Vietnam, a scientific investigation has been recently implemented in Lai Chau, Son La, Hoa Binh and Quang Tri provinces and from which 22 avocado individuals of vigour growth and high yield were primarily selected and collected for deeper evaluation. Further study showed that, of 22 avocado individuals selected in the first phase, 6 ones coded BLC.203, BLC.209, BSL.201, BSL.206, BQT.204, BQT.206 were considered to meet the requrements regulated by Codex standards for Avocado not only in terms of growth and productivity but also in fruit quality. Further study for screening the best cultivar of avocado to be grown in the North of Vietnam is needed.

Từ khoá / Keywords

Cây bơ triển vọng
Thu thập
tập đoàn giống bơ
Avocado individuals
screening
evaluation