• ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÂN POLYSULPHATE ĐỐI VỚI CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT NÂU ĐỎ BAZAN TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÂN POLYSULPHATE ĐỐI VỚI CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT NÂU ĐỎ BAZAN TỈNH LÂM ĐỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
33-36
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÂN POLYSULPHATE ĐỐI VỚI CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT NÂU ĐỎ BAZAN TỈNH LÂM ĐỒNG

Tên tác giả
Hồ Hữu Huân, Trình Công Tư
Category
Monthly Journal
Title

Effects of polysulphate fertilizer on coffee production on basaltic soil in Lam Dong province

Author
Ho Huu Huan, Trinh Cong Tu
Tóm tắt

Tỉnh Lâm Đồng có 158.944 ha cà phê. Đây là loại cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng cao, bao gồm cả các yếu tố đa, trung và vi lượng. Polysulphate (Poly) là loại phân bón mới chứa 4 yếu tố dinh dưỡng chính gồm kali, canxi, magiê và lưu huỳnh, với hàm lượng các chất dễ tiêu tương ứng 14% K2 O, 17% CaO, 6% MgO và 48% SO3 . Nhằm đánh giá hiệu lực của loại phân bón này đối với cây cà phê vối trên đất nâu đỏ bazan tỉnh Lâm Đồng, một thí nghiệm gổm 5 mức bón Poly khác nhau (0, 200, 400, 600 và 800 kg/ha) đã được thực hiện trong thời gian 2 năm: 2015 - 2016. Thí nghiệm được bố trí nhắc lại 3 lần theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), với kích thước ô cơ sở gồm 20 cây cà phê (180 m2 ). Kết quả nghiên cứu cho thấy bón Poly giúp ổn định hàm lượng các yếu tố S, Ca, Mg trong lá cà phê ở ngưỡng thích hợp, tăng cường phát triển cành và đốt dự trữ, giảm tỉ lệ rụng, tăng khối lượng và kích thước quả, giảm tỉ lệ tươi/nhân, cải thiện năng suất cà phê. Bón 200 - 800 kg Poly/ha làm tăng năng suất 0,17 - 0,37 tấn cà phê nhân /ha, tương ứng 4,7 - 10,2% so với đối chứng. Công thức cho năng suất và lợi nhuận cao nhất là 400 kg Poly/ha, với 3,95 tấn cà phê nhân/ha, tương ứng 75,0 triệu đồng tiền lãi/ha.

Abstract

Lam Dong province has 158,944 hectare of coffee. This crop has a high demand for nutrient, including macro, meso and micro elements. Polysulphate (Poly) is introduced as a new 4-in-1 fertilizer which contains 48.0% SO3 , 14.0% K2 O, 6.0% MgO and 17.0% CaO. To assess the effect of Poly fertilizer on coffee growth and productivity, a field experiment with 5 treatments of Poly doses (0, 200, 400, 600 and 800 kg ha-1) and 3 replications on basaltic soil in Loc Thang commune, Bao Lam district, Lam Dong province during 2015 - 2016. The results showed that application of Poly increased the development of branch, reduced the rate of dropped fruit and improved the productivity by 0.17 - 0.37 t ha-1, corresponding 4.7 - 10.2% compared to the control treatment. The treatment which had the highest coffee yield (3.95 t ha-1) and economical effectiveness (benefit of 75.0 millions VND ha-1) was with 400 kg Poly ha-1. 

Từ khoá / Keywords

Cà phê
đất nâu đỏ bazan
năng suất
Poly
Coffee
basaltic soil
productivity
Poly