CHỌN LỌC CÁC DÒNG NGÔ NẾP BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI TRỞ LẠI

Xem các bài khác
Số trang của bài
13-21
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CHỌN LỌC CÁC DÒNG NGÔ NẾP BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI TRỞ LẠI

Tên tác giả
Đỗ Việt Tiệp, Vũ Thanh Hòa, Vương Huy Minh, Nguyễn Tiến Trường, Nguyễn Thị Kim Chung, Đoàn Thị Bích Thảo, Hoàng Thu Hằng, Trần Thị Hải Yến, Đặng Thị Phương, Nguyễn Thị Ngà
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords