• ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ SINH KHỐI LAN THẠCH HỘC TÍA TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ SINH KHỐI LAN THẠCH HỘC TÍA TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI

Xem các bài khác
Số trang của bài
57-64
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ SINH KHỐI LAN THẠCH HỘC TÍA TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI

Tên tác giả
Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thị Tình, Đoàn Tiến Dũng, Vũ Thị Huệ, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Hữu Thọ
Category
Monthly Journal
Title

Effects of bio-products on the growth and biomass of Dendrobium officinale in the net house condition

Author
Nguyen Van Hong, Nguyen Thi Tinh, Doan Tien Dung, Vu Thi Hue, Nguyen The Hung, Nguyen Huu Tho
Tóm tắt

Lan Thạch hộc tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) là một trong những loài lan dược liệu quý hiếm đang có nguy cơ cạn kiệt trong tự nhiên. Sản xuất sinh khối loài lan này trong điều kiện trồng trọt thực sự cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ này. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của chế phẩm “EMINA”, “vua Endophyte 25v”, “Endothyte 1L” ở các nồng độ 0, 50, 100, 150 ppm đến sinh trưởng và sinh khối lan Thạch hộc tía trong nhà lưới. Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại. Kết quả xác định được chế phẩm vua Endophyte (100 hoặc 150 ppm) và Endothyte (100 ppm) có tác dụng tốt nhất cho sinh trưởng và sinh khối của lan Thạch hộc tía trong nhà lưới. Kết quả nghiên cứu được khuyến cáo sử dụng chế phẩm sinh học đã nghiên cứu để sản xuất lan làm dược liệu.

Abstract

Dendrobium officinale is one of the most valuable and rare medicinal orchids that is in danger of being eroded in the nature. Biomass production of this orchid under culturing conditions is absolutely necessary to prevent this risk. The study aimed to evaluate the effectiveness of preparations “EMINA”, “VUA-Endophyte 25v”, “Endothyte 1L” at concentrations of 0, 50, 100, 150 ppm on growth and biomass of D. Dendrobium officinale in net house. The experiment was arranged in a randomized complete block design with 3 replications. The results showed that VUA-Endophyte (at 100 or 150 ppm) and Endothyte (100 ppm) had the best effect on the growth and biomass of D. Dendrobium officinale growing in net house. These results should recommend to use studied bio-products to produce the orchid for medicinal materials.

Từ khoá / Keywords

Lan Thạch hộc tía
Chế phẩm sinh học
sinh khối
nhà lưới
Dendrobium officinale
bio-products
Biomass
net house