• XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN IN VITRO GIỐNG MĂNG TÂY SIÊU ĐỰC LUNALIM (Asparagus officinalis l.)

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN IN VITRO GIỐNG MĂNG TÂY SIÊU ĐỰC LUNALIM (Asparagus officinalis l.)

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-12
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN IN VITRO GIỐNG MĂNG TÂY SIÊU ĐỰC LUNALIM (Asparagus officinalis l.)

Tên tác giả
Phùng Thị Phương Nhung, Cao Thị Châm, Hoàng Thị Giang
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords