• XÁC ĐỊNH VIRUS GÂY BỆNH KHẢM VÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA TẬP ĐOÀN BÍ NGÔ TẠI BÌNH ĐỊNH

XÁC ĐỊNH VIRUS GÂY BỆNH KHẢM VÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA TẬP ĐOÀN BÍ NGÔ TẠI BÌNH ĐỊNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
95-102
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH VIRUS GÂY BỆNH KHẢM VÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA TẬP ĐOÀN BÍ NGÔ TẠI BÌNH ĐỊNH

Tên tác giả
Nguyễn Trường Giang, Lý Nữ Cẩm Duyên, Hồ Trúc Nhã, Vũ Văn Khuê, Lê Đức Dũng, Nguyễn Văn Hiệu
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords