• XÁC ĐỊNH THỜI VỤ GHÉP CẢI TẠO THÍCH HỢP CHO GIỐNG VẢI THIỀU THANH HÀ BẰNG GIỐNG VẢI CHÍN SỚM PH40 TẠI QUẢNG NINH

XÁC ĐỊNH THỜI VỤ GHÉP CẢI TẠO THÍCH HỢP CHO GIỐNG VẢI THIỀU THANH HÀ BẰNG GIỐNG VẢI CHÍN SỚM PH40 TẠI QUẢNG NINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
55-60
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH THỜI VỤ GHÉP CẢI TẠO THÍCH HỢP CHO GIỐNG VẢI THIỀU THANH HÀ BẰNG GIỐNG VẢI CHÍN SỚM PH40 TẠI QUẢNG NINH

Tên tác giả
Phùng Mạnh Hùng, Hán Thị Hồng Xuân, Đỗ Thế Việt, Trần Anh Ngọc
Category
Monthly Journal
Title

Determination of suitable top-grafting season for Thanh Ha lychee by early lychee PH40 cultivar in Quang Ninh province.

Author
Phung Manh Hung, Han Thi Hong Xuan, Do The Viet, Tran Anh Ngoc
Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của 03 thời vụ ghép cải tạo (vụ Xuân - tháng 3, vụ Hè - tháng 6 và vụ Thu - tháng 9) đến tỷ lệ ghép sống và khả năng sinh trưởng phát triển của giống vải chín sớm PH40 khi được ghép cải tạo trên gốc vải thiều Thanh Hà (6 - 8 tuổi) tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả cho thấy: ghép vào tháng 3 cho tỷ lệ sống đạt trung bình 79,27%, cao hơn đáng kể so với ghép vào tháng 6 (66,31%) và tháng 9 (69,12%). Đặc biệt, cành ghép vào vụ Xuân sinh trưởng nhanh, kịp thuần thục để phân hóa hoa vào mùa Đông, nên đã có 86,7% số cây ghép cải tạo cho thu hoạch quả vào tháng 5. So với cành ghép ở vụ Xuân, cành ghép vào vụ Hè và Thu sinh trưởng chậm hơn rõ rệt và chỉ có tối đa 13,6% số cây cho thu hoạch quả trong năm 2021. Như vậy, vụ Xuân là thời vụ thích hợp nhất cho ghép cải tạo giống vải Thanh Hà bằng giống vải chín sớm PH40, giúp rút ngắn thời gian từ ghép đến thu hoạch vụ đầu tiên ít nhất 6 tháng so với ghép vào vụ Hè và vụ Thu.

Abstract

This study evaluated the effect of 03 top-grafting seasons ( Spring - in March, Summer - in June, and Autumn - in September) on the survival rate, growth, and development of early ripening lychee PH40 cultivar grafted on the 6 - 8 years old Thanh Ha lychee rootstocks in Quang Ninh province. The results showed that: when top-grafting in March, the grafting survival rate of the PH40 cultivar reached an average of 79.27%, significantly higher than top-grafting in June and September, which were only 66.31% and 69.12% respectively. In particular, the grafted branches in the Spring grew faster and were mature enough to differentiate flowers in the Winter, so 86.7% of top-grafted trees had fruits harvested in May. The grafted branches in the Summer and Autumn seasons grew significantly slower that in the Spring season and only 13.6% of the top-grafted trees produced fruits in 2021. Therefore, the Spring season (March) is the most suitable time to top-graft the lychee Thanh Ha with the early ripening PH40 cultivar, which could shorten the time from top-grafting to harvesting the first crop by at least 6 months compared to top-grafting in the Summer and Autumn seasons.

Từ khoá / Keywords

giống vải chín sớm PH40
giống vải thiều Thanh Hà
thời vụ ghép cải tạo
Early-ripening lychee PH40 cultivar; Lychee Thanh Ha cultivar
top-grafting season