• XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ KALI THÍCH HỢP CHO GIỐNG TÁO (Ziziphus mauritiana L.) TN01 TẠI NINH THUẬN

XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ KALI THÍCH HỢP CHO GIỐNG TÁO (Ziziphus mauritiana L.) TN01 TẠI NINH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
24-31
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ KALI THÍCH HỢP CHO GIỐNG TÁO (Ziziphus mauritiana L.) TN01 TẠI NINH THUẬN

Tên tác giả
Phạm Mỹ Liên, Nguyễn Quốc Hùng, Phan Công Kiên, Mai Văn Hào, Nguyễn Văn Chính, Võ Thị Kim Trâm
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords