• XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG TRUYỀN NHIỄM BỆNH HOẠI HUYẾT QUA MÔI TRƯỜNG PHÒNG NUÔI VÀ DA TẰM

XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG TRUYỀN NHIỄM BỆNH HOẠI HUYẾT QUA MÔI TRƯỜNG PHÒNG NUÔI VÀ DA TẰM

Xem các bài khác
Số trang của bài
104-108
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG TRUYỀN NHIỄM BỆNH HOẠI HUYẾT QUA MÔI TRƯỜNG PHÒNG NUÔI VÀ DA TẰM

Tên tác giả
Nguyễn Thuý Hạnh, Hoàng Minh Tuấn, Phạm Minh Ngọc
Category
Monthly Journal
Title

Determination of transmission possibility of hemolytic disease through rearing room environment and silkworm’s skin

Author
Nguyen Thuy Hanh, Hoang Minh Tuan, Pham Minh Ngoc
Tóm tắt

Bệnh hoại huyết trên tằm dâu do vi khuẩn Bacillus sp. và vi khuẩn Seratia marcecens gây hại là bệnh có mức độ truyền nhiễm mạnh. Ngoài việc nghiên cứu xác định các đặc điểm sinh học, sinh thái của tác nhân gây bệnh, thì việc nghiên cứu các con đường lây nhiễm của nó là rất quan trọng. Bởi vì, chỉ có xác định được chính xác các con đường lây nhiễm thì mới có thể xây dựng được những biện pháp phòng trừ phù hợp, có hiệu quả. Nghiên cứu này được thực hiện trong 2 năm (2020 - 2021), thông qua việc lây nhiễm nhân tạo bệnh hoại huyết trên tằm dâu. Kết quả đã xác định được 2 con đường lây nhiễm chính của bệnh này, đó là lây nhiễm qua da tằm và lây nhiễm qua môi trường phòng nuôi tằm. Mức độ lây nhiễm qua da lớn hơn qua môi trường phòng nuôi tằm. Cụ thể, lây nhiễm qua da có tỷ lệ bệnh hoại huyết là 53,23%, lây nhiễm qua môi trường phòng nuôi tằm có tỷ lệ bệnh hoại huyết là 43,24%.

Abstract

Hemolytic disease on silkworm caused by Bacillus sp. and Seratia marcecens bacteria is highly infectious. In addition to identifying the biological and ecological characteristics of the pathogen, it is important to study its infection pathways. Indeed, the control measures could be appropriately and effectively developed only by identifying the exact infection pathways. This study was carried out in 2 years (2020 - 2021), through artificial infection of hemolytic disease on mulberry silkworms. The results identified two main ways of this disease infection, which are infection through the silkworms’ skin and environmental rearing conditions. The level of infection through the skin is greater than through the environment of the silkworm rearing room. Specifically: infection through the skin has a hemolytic disease rate of 53.23% while infection through the environment has a hemolytic disease rate of 43.24%

Từ khoá / Keywords

Tằm dâu
bệnh hoại huyết
lây nhiễm qua da
lây nhiễm qua môi trường
Mulberry silkworm
hemolytic disease
skin infection
environmental infection