QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH NGÔ LAI LVN81 (HT818)

Xem các bài khác
Số trang của bài
24-27
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH NGÔ LAI LVN81 (HT818)

Tên tác giả
Phan Xuân Hào, Mai Xuân Triệu, Vương Huy Minh, Nguyễn Thị Nhài, Đào Ngọc Ánh và cs.
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords