QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁC GIỐNG LÚA LAI HYT83 VÀ HYT100

Xem các bài khác
Số trang của bài
29-32
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁC GIỐNG LÚA LAI HYT83 VÀ HYT100

Tên tác giả
Nguyễn Trí Hoàn
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords