• PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH NẤM TRICHODERMA ĐỐI KHÁNG VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH NẤM TRICHODERMA ĐỐI KHÁNG VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
50-57
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH NẤM TRICHODERMA ĐỐI KHÁNG VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Phạm Thị Lý Thu, Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Đức Anh, Đào Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lưu Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Thế Quyết, Chu Đức Hà, Lê Thị Minh Thành
Category
Monthly Journal
Title

Isolation and molecular authentication of antagonistic Trichoderma fungi for controlling citrus leaf yellowing, root rot in provinces from the Mekong River Delta

Author
Pham Thi Ly Thu, Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Duc Anh, Dao Thi Thu Hang, Nguyen Duc Thanh, Nguyen Thi Bich Ngoc, Luu Thi My Dung, Nguyen Thi Hong Hai, Nguyen The Quyet, Chu Duc Ha, Le Thi Minh Thanh
Tóm tắt

Vàng lá, thối rễ gây ra bởi Fusarium solani, Phytopythium helicoidesPhytophthora citrophthora là một trong những bệnh phổ biến tại các vùng trồng cây ăn quả có múi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong nghiên cứu này, tổng số 7 chủng nấm mang đặc điểm hình thái đặc trưng của Trichoderma đã được phân lập từ mẫu đất ở vùng trồng cây ăn quả có múi tại tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp. Trong đó, 4 trên tổng số 7 chủng nấm Trichoderma spp. đã thể hiện hoạt tính đối kháng cao với tác nhân gây bệnh vàng lá thối rễ. Dựa trên phân tích trình tự ITS, nghiên cứu đã chứng minh rằng 4 chủng này đều thuộc loài Trichoderma asperellum. Tiếp tục thử nghiệm trong điều kiện nhà lưới cho thấy, chủng T. asperellum Tr.V1 có hiệu quả phòng trừ bệnh cao nhất, đạt 79,31%. Kết quả này đã cung cấp những căn cứ quan trọng cho nghiên cứu tuyển chọn các chủng nấm Trichoderma để sản xuất chế phẩm sinh học ứng dụng trong kiểm soát bệnh vàng lá, thối rễ trên cây ăn quả có múi tại đồng bằng sông Cửu Long.

Abstract

Leaf yellowing and root rot caused by Fusarium solani, Phytopythium helicoides and Phytophthora citrophthora has been reported as one of the most dangerous diseases in the citrus production areas in the Mekong River Delta. In this study, a total of seven fungal strains similar to Trichoderma genus were isolated from soil samples collected in the citrus growing areas in Hau Giang and Dong Thap Provinces. Four out of seven Trichoderma spp. exhibited a high antagonistic efficacy against pathogens causing leaf yellowing - root rot disease on citrus. By sequencing the internal transcribed spacer regions, four strains were molecularly characterized to belong to T. asperellum. Evaluation under the nethouse condition demonstrated that T. asperellum Tr.V1 still showed the highest antagonistic efficiency, reaching 79.31%. Taken together, this study study could provide an important evidence for further production of T. asperellum-based products in controlling leaf yellowing and root rot on citrus in the Mekong River Delta.

Từ khoá / Keywords

Cây có múi
vàng lá
thối rễ
Trichoderma
định danh
Citrus
leaf yellowing
root rot
Trichoderma
authentication