• NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT THẢI TRANG TRẠI NUÔI LỢN RỪNG LÀM PHÂN BÓN TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT THẢI TRANG TRẠI NUÔI LỢN RỪNG LÀM PHÂN BÓN TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
112-118
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT THẢI TRANG TRẠI NUÔI LỢN RỪNG LÀM PHÂN BÓN TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI

Tên tác giả
Lê Tuấn Phong, Nguyễn Thị Xuyến, Đoàn Thị Kim Hạnh, Nguyễn Thu Hà, Trương Kim Hoa, Vũ Văn Tùng, Nguyễn Thị Tuyết, Hoàng Thị Lan Hương, Đỗ Mạnh Thụ, Nguyễn Thị Thanh
Category
Monthly Journal
Title

Treatment of wild swine wastes for fertilizer in Thach That district, Hanoi

Author
Le Tuan Phong, Nguyen Thi Xuyen, Doan Thi Kim Hanh, Nguyen Thu Ha, Truong Kim Hoa, Vu Van Tung, Nguyen Thi Tuyet, Hoang Thi Lan Huong, Do Manh Thu, Nguyen Thi Thanh
Tóm tắt

Chất thải trong chăn nuôi, trồng trọt ngày càng tăng, việc thu gom và xử lý gặp nhiều khó khăn nên đa phần chúng được thải trực tiếp vào môi trường. Trong đó, xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng chế phẩm Compost maker sau đó nuôi giun quế và bổ sung vi sinh vật là một trong các phương pháp sinh học đang được áp dụng hiện nay, đặc biệt là trong canh tác nông nghiệp hữu cơ. Kết quả đã xác định được lượng chế phẩm Compost maker trong xử lý phân lợn rừng là 1,5 kg chế phẩm/1 tấn nguyên liệu. Thời gian nuôi trùn bằng cơ chất đã xử lý chế phẩm Compost maker là 1,5 tháng. Tỷ lệ phối trộn phân lợn rừng và chất thải thực vật với tỷ lệ 90 : 10 và lượng chế phẩm vi sinh vật chức năng bổ sung là 10 kg chế phẩm/1 tấn cơ chất là phù hợp nhất với điều kiện địa phương.
 

Abstract

Waste in animal husbandry, cultivation is increasing and collection and treatment of this waste are difficult, so most of them are discharged directly into the environment. Treatment of swine waste by Compost maker, then raising earthworms in combination with microorganism supplement is one of the biological methods that have currently applied, especially in organic agriculture. The results showed that the amount of Compost maker was 1.5 kg/ton of wild swine manure. The duration of raising earthworm in Compost maker treated swine manure was 1.5 months. The ratio of wild swine manure and vegetable waste was 90 : 10 and the amount of functional microorganism preparationwas 10 kg /1 ton of wild swine manure was best suited to local conditions.
 

Từ khoá / Keywords

Phân lợn
Compost maker
giun quế
xử lý chất thải
phân hữu cơ vi sinh
Wild swine manure
compost maker
earthworms
waste treatment
microbial organic fertilizer