• NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÂY ĐẦU DÒNG GIỐNG CAM VÂN DU TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÂY ĐẦU DÒNG GIỐNG CAM VÂN DU TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-10
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÂY ĐẦU DÒNG GIỐNG CAM VÂN DU TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA

Tên tác giả
Nguyễn Văn Dũng, Vũ Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Hà, Đỗ Thị Thu Hằng, Đoàn Đức Hoàng
Category
Monthly Journal
Title

Selection of elite mother trees of Van Du orange in Thach Thanh district, Thanh Hoa province

Author
Nguyen Van Dung, Vu Viet Hung, Nguyen Ngoc Ha, Do Thi Thu Hang, Doan Duc Hoang
Tóm tắt

Bằng phương pháp chọn lọc cá thể trên cơ sở các tiêu chuẩn đã định sẵn tại phiếu điều tra, kết quả đã tuyển chọn được 20 cây đầu dòng cam Vân Du có năng suất cao, chất lượng tốt, không nhiễm bệnh Greening và Tristeza. Các cây cam Vân Du tuyển chọn có độ tuổi từ 7 đến 10 năm; chiều cao cây từ 3,0 đến 4,6 m; đường kính tán từ 3,1 đến 4,6 m; tán gọn, cành có gai. Khối lượng quả trung bình 192,34 - 231,66 g/quả; số hạt khoảng 20,27 - 25,56 hạt/quả; vị ngọt thơm; độ Brix 9,36 - 10,91%; thời gian thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 11 hằng năm. Năng suất đạt 48,3 - 106,7 kg/cây, chất lượng tốt. Các cây đầu dòng này được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa công nhận theo Giấy công nhận cây đầu dòng từ số 4827/GCN-SNN&PTNT-TT đến số 4846/GCN-SNN&PTNT-TT ngày 10 tháng 12 năm 2019.

Abstract

20 elite mother trees of Van Du orange with high yield, good fruit quality, and not infected with Greening and Citrus Tristeza Virus (CTV) have been selected by using individual selection method. The selected mother trees of Van Du orange were recorded with the following characteristics: 7 - 10 years old; tree height from 3.0 - 4.6 m; canopy diameter from 3.1 - 4.6 m; compact canopy; thorny branches; average fruit weight 192.34 - 231.66 g/fruit; seed number from 20.27 to 25.56 seeds/fruit; aromatic sweetness; Brix from 9.36 - 10.91; annual harvest time from October to November; yielding from 48.3 - 106.7 kg/tree; good fruit quality. The elite mother trees were recognized as certified mother trees for propagation under the Certificates from No. 4827/GCN-SNN&PTNT-TT to No. 4846/ GCN-SNN&PTNT-TT dated on December 10, 2019.

Từ khoá / Keywords

Cam Vân Du
cây đầu dòng
nguồn gen
tuyển chọn
Van Du orange
elite mother trees
germplasm
selection