• NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT KIỂM ĐỊNH CỦA TINH DẦU TÙNG (SABINA CHINENSIS) TRỒNG TẠI HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT KIỂM ĐỊNH CỦA TINH DẦU TÙNG (SABINA CHINENSIS) TRỒNG TẠI HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ

Xem các bài khác
Số trang của bài
71-76
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT KIỂM ĐỊNH CỦA TINH DẦU TÙNG (SABINA CHINENSIS) TRỒNG TẠI HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ

Tên tác giả
Hoàng Thị Kim Vân, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Hữu Nghị, Đinh Thị Thu Thủy, Đinh Thị Thu Huyền
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords