NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY LÁ KHÔI (ARDISIA GIGANTIFOLIA) TẠI TỈNH YÊN BÁI

Xem các bài khác
Số trang của bài
62-72
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY LÁ KHÔI (ARDISIA GIGANTIFOLIA) TẠI TỈNH YÊN BÁI

Tên tác giả
Nguyễn Thanh Vân, Phan Thị Hồng Minh, Phạm Thanh Nga, Đoàn Thị Hường, Quách Thị Lựu, Nguyễn Thị Thúy
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords