• NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Xem các bài khác
Số trang của bài
112
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tên tác giả
Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Dạ Thảo, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Hương Giang
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords