• NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ SINH THÁI CỦA GIỐNG LÚA KHẨU CẨM XẲNG TẠI HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ SINH THÁI CỦA GIỐNG LÚA KHẨU CẨM XẲNG TẠI HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
8-14
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ SINH THÁI CỦA GIỐNG LÚA KHẨU CẨM XẲNG TẠI HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN

Tên tác giả
Hoàng Thị Huệ, Vũ Văn Đoàn, Lã Tuấn Nghĩa
Category
Monthly Journal
Title

Study on several quality traits and ecological factors of Khau cam xang variety in Con Cuong district, Nghe An province

Author
Hoang Thi Hue, Vu Van Đoan, La Tuan Nghia
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng sản xuất, giá trị, một số đặc điểm chất lượng và các yếu tố sinh thái tạo nên chất lượng của sản phẩm gạo Khẩu cẩm xẳng phục vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy, gạo Khẩu cẩm xẳng có giá trị sản xuất cao so với các giống lúa khác; giá bán gạo Khẩu cẩm xẳng cao hơn 2 lần so với giá gạo tẻ và 1,5 lần so với giá gạo nếp tại địa phương. Gạo Khẩu cẩm xẳng có chất lượng tốt, có hình dạng hạt thon dài (mặc dù là lúa nếp), màu tím; hàm lượng các chất dinh dưỡng có giá trị (anthocyanin, omega, protein, chất xơ, vitamin B1) cao hơn so với nhiều giống gạo khác. Chất lượng của gạo Khẩu cẩm xẳng rất mẫn cảm với các điều kiện sinh thái vùng sản xuất, thể hiện qua hàm lượng sắt và kẽm trong gạo sản xuất tại Con Cuông cao vượt trội gấp hơn 2 lần so với gạo sản xuất tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Qua nghiên cứu, phân tích cho thấy các yếu tố điều kiện sinh thái có ảnh hưởng đến chất lượng của Gạo Khẩu cẩm xẳng Con Cuông như vị trí địa lý, khí hậu, nhiệt độ và thổ nhưỡng.

Abstract

The study aimed to evaluate the current production status, value, some quality traits and ecological factors of Khau cam xang variety in Con Cuong district, Nghe An province for building geographical instruction. The results showed that, Khau cam xang grain has a high production value compared to other rice types; the selling price is double compared to ordinary nonsticky rice and 1.5 times as to local sticky rice. Despite being the sticky rice, Khau cam xang has an extended grain quality, elongated grain shape and purple color; the content of valuable nutrients (anthocyanin, omega, protein, fiber, vitamin B1) is higher than that of many other rice varieties. The quality of Khau Cam Xang grain is very sensitive to the ecological conditions of the production area, especially the iron and zinc content in the rice cultivated in Con Cuong is more than 2 times higher than that of the rice cultivated in Hoai Duc district, Hanoi city. According to this research and analysis, it was concluded that ecological factors such as geographical location, climate, temperature, and soil affect the grain quality of Con Cuong Khau cam xang.

Từ khoá / Keywords

Giống lúa Khẩu cẩm xẳng
chỉ dẫn địa lý
chất lượng hạt gạo
Khau Cam Xang rice variety
geographical indication
Rice grain quality