• NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ, LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ SÔNG GIANH (HC-23) CHO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT35 TRONG VỤ ĐÔNG TẠI HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ, LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ SÔNG GIANH (HC-23) CHO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT35 TRONG VỤ ĐÔNG TẠI HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
54-62
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ, LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ SÔNG GIANH (HC-23) CHO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT35 TRONG VỤ ĐÔNG TẠI HÀ NỘI

Tên tác giả
Trần Thị Trường, Hoàng Thị Hòa, Trần Đình Long, Vũ Thị Hằng, Trần Tuấn Anh
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords