NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG CHẬU CÁC GIỐNG DƯA VÀNG BONSAI

Xem các bài khác
Số trang của bài
37-45
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG CHẬU CÁC GIỐNG DƯA VÀNG BONSAI

Tên tác giả
Võ Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thuý Tường Vi, Trương Thị Thuỳ, Nguyễn Tấn Đạt, Phan Hoàng Phúc, Lâm Thành Quí, Trần Thị Ba
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords