NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG DONG RIỀNG ĐỎ NGUYÊN BÌNH TẠI CAO BẰNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
64-69
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG DONG RIỀNG ĐỎ NGUYÊN BÌNH TẠI CAO BẰNG

Tên tác giả
Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Bích Thủy, Hồ Thị Minh, Bùi Văn Mạnh, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Bình
Category
Monthly Journal
Title

Study on cultivation technical measures for Nguyen Bing red canna variety in Cao Bang

Author
Le Thi Loan, Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Bich Thuy, Bui Van Manh, Do Thi Lan, Nguyen Thi Binh, Ho Thi Minh
Tóm tắt

Giống dong riềng đỏ Nguyên Bình là giống địa phương có nguồn gốc tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Đây là giống dong riềng có hàm lượng tinh bột cao, chất lượng tinh bột làm miến ngon, miến mềm và sợi miến trắng hơn khi được làm từ tinh bột của giống khác. Với mục tiêu tăng năng suất và nâng cao hiệu qủa kinh tế của giống dong riềng đỏ Nguyên Bình thì việc nghiên cứu xác định thời vụ, mật độ và mức phân bón thích hợp là cần thiết. Các thí nghiệm được tiến hành tại xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng trong 2 năm 2020 và năm 2021. Kết qủa nghiên cứu cho thấy, thời vụ trồng từ ngày 15/2 - 15/3 cho năng suất cao nhất là 63,5 - 72,6 tấn/ha. Ở mật độ trồng 2,5 - 3,0 khóm/m2 (MĐ3 và MĐ4) năng suất đạt 62,7 - 67,9 tấn/ha. Mức phân bón 3 (PB3: 200 kg N + 120 kg P2O5  + 220 kg K2O) giống dong riềng đỏ Nguyên Bình cho năng suất cao nhất từ 65,5 - 67,0 tấn/ha.

Abstract

Nguyen Binh red canna variety is a local one originating in Nguyen Binh district, Cao Bang province. This variety has high starch content and good starch quality, good noodles quality. It is necessary to establish appropriate cultivation technical measures aiming at increase in yield and economic efficiency of this canna variety, therefore, technical measures including sowing time, planting density, and fertilizer doses are studied. The experiments were carried out over two years of 2020 and 2021. The results showed that, the highest yield of 63.5-72.6 tons/ha was recorded when sowing from February 15 to March 15. At planting density of 2.5 - 3 plants/m2, the actual yield reached 62.7 - 67.9 tons/ha. The highest yield of 65.5 - 67.0 tons/ha was also achieved when applying the fertilizer dose of 220 kg K2O.

Từ khoá / Keywords

Giống dong riềng đỏ Nguyên Bình
kỹ thuật canh tác
thời vụ
mật độ
phân bón
Nguyen Binh red canna variety
cultivation technical measures
sowing time
planting density
fertilizer dose