• NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY BAN ÂU (Hypericum perforatum L.) TRỒNG TẠI TÂN LẠC, HÒA BÌNH

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY BAN ÂU (Hypericum perforatum L.) TRỒNG TẠI TÂN LẠC, HÒA BÌNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
86-95
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY BAN ÂU (Hypericum perforatum L.) TRỒNG TẠI TÂN LẠC, HÒA BÌNH

Tên tác giả
Trần Danh Việt, Đoàn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Bá Hoạt, Nguyễn Văn Dũng
Category
Monthly Journal
Title

Study on biological characteristics of Hypericum perforatum L. grown in Tan Lac, Hoa Binh

Author
Tran Danh Viet, Đoan Thị Thanh Nhan, Nguyen Ba Hoat, Nguyen Van Dung
Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành đánh giá một số đặc điểm sinh vật học của cây ban âu (Hypericum perforatum L.); bao gồm các tính trạng hình thái, sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng hypericin. Các tính trạng hình thái đã mô tả gồm thân, cành, lá, rễ, hoa, quả, hạt. Các tính trạng sinh trưởng, phát triển gồm thời gian sinh trưởng từ gieo đến mọc, phân nhánh, ra nụ, ra hoa, ra hoa rộ, đậu quả, quả chín (thu hạt). Tổng thời gian sinh trưởng khi thu dược liệu là 225 - 226 ngày, tổng thời gian sinh trưởng khi thu hạt là 270 - 272 ngày. Chiều cao cây khi thu dược liệu là 67,01 - 69,24 cm, số nhánh đạt 7,89 - 8,30 nhánh. Năng suất đạt từ 2,87 - 2,92 tấn dược liệu khô/ha, hàm lượng hoạt chất hypericin đạt trên 0,1%. Kết quả nghiên cứu trên đã thể hiện cây ban âu có khả năng thích nghi tốt với điều kiện sinh thái tại khu vực miền núi huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Đây là cơ sở cho việc phát triển trồng rộng rãi cây ban âu để tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc ở các vùng miền núi có khí hậu mát của Việt Nam.

Abstract

The study was carried out to evaluate some biological characteristics of Hypericum perforatum L.; including morphological traits, growth, development, yield and hypericin content. The described morphological traits included stems, branches, leaves, roots, flowers, fruits, and seeds. The growth and development traits included growth duration from sowing to sprouting, branching, budding, flowering, full flowering, fruit setting and ripening (seed collecting). The total growth duration from sowing to collecting medicinal herbs was 225 - 226 days, and the growth duration from sowing to seed collecting was 270 - 272 days. The plant height when collecting medicinal herbs was 67.01 - 69.24 cm, the number of branches was 7.89 - 8.30. The yields of dried medicinal herbs were 2.87 - 2.92 tons/ha, and the content of hypericin was over 0.1 %. The result of the study showed that Hypericum perforatum L. has good adaptability in the mountainous area of Tan Lac district, Hoa Binh province. This is the basis for the widespread development of Hypericum perforatum L. as a source of medicinal ingredients in the mountainous regions of Vietnam with cool climates.

Từ khoá / Keywords

Cây ban âu
hình thái
sinh trưởng
năng suất
hypericin
tỉnh Hòa Bình
Hypericum perforatum L.
Biological characteristics
growth
yield
hypericin
Hoa Binh province