• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẢI KHÔNG DỆT (PASSLITE) ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG RAU XÀ LÁCH VÀ CẢI CANH TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẢI KHÔNG DỆT (PASSLITE) ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG RAU XÀ LÁCH VÀ CẢI CANH TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
49-54
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẢI KHÔNG DỆT (PASSLITE) ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG RAU XÀ LÁCH VÀ CẢI CANH TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

Tên tác giả
Dương Kim Thoa, Nguyễn Xuân Điệp, Ryo Kobayakawa
Category
Monthly Journal
Title

Effect of non-woven fabrics (PassLite) on yield, quality of lettuce and green mustard in Gia Lam district, Hanoi

Author
Duong Kim Thoa, Nguyen Xuan Diep, Ryo Kobayakawa
Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của vải không dệt (PassLite) đến năng suất và chất lượng của rau xà lách, cải canh được tiến hành tại Viện Nghiên cứu Rau Quả từ năm 2018 đến 2019. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng màng phủ có tác dụng rất tốt trong việc ngăn các loại sâu gây hại trên cải canh như sâu xanh, sâu tơ đặc biệt với cả bọ nhảy. Năng suất thương phẩm ở công thức sử dụng màng phủ rất cao 16 - 18 tấn/ha, trong khi đối chứng không phủ sâu phá hại nghiêm trọng hầu như không cho thu hoạch. Sử dụng màng phủ giúp hạn chế mức độ thiệt hại do mưa nhiều gây nên trong mùa mưa, năng suất thương phẩm ở công thức sử dụng màng phủ cao hơn hẳn so với đối chứng (14,5 - 16,7 tấn/ha), trong khi đối chứng chỉ đạt 9,3 tấn/ha. Sử dụng màng phủ rút ngắn thời gian sinh trưởng với các loại rau ăn lá ngắn ngày (cải canh, xà lách) khoảng 5 ngày so với bình thường, giúp tăng hiệu quả kinh tế. Sử dụng màng phủ, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chỉ bón 1 lần trước khi trồng nên sản phẩm đạt thời gian cách ly cao nhất, hoàn toàn đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Sử dụng màng phủ giúp canh tác đơn giản,tiết kiệm nhiều công lao động, tăng hiệu quả kinh tế và là hướng đi mới của sản xuất rau chất lượng cao tại Việt Nam.

Abstract

Research on the effect of non-woven fabric (Pass Lite) on productivity and quality of lettuce and Greem mustard was conducted at the Research Institute of Fruit and Vegetables from 2018 to the present.The research results showed that covering by Paslite had a very good effect in preventing insect pests such as green worms, Dimondbackmod special Striped Flea Beetle ( Phyllotetra striolata Fabricius). Use of Pass Lite treatments gave hight commercial yield of 16-18 tons/ha while the control was serious damaged by insects, pests and without harvesting. Use of passlite also gave good result on limitation of rainydamage. The commercial yield at the formula of using mulch was much higher than that of the control (14.5 -16.7 tons/ha) while the control is only 9.3 tons/ha. The use of PassLite showed good effect in helping plants grow fast, shorten harvesting time by 5 days compared to the check. Fertilizers and pesticides were only applied just 1 time before planting when used Pass Lite munching, so the product reached the highest isolation time, ensuring food hygiene and safety quality, easy cultivation; reduced labours costs and it is a new direction of high quality vegetable production in Vietnam.

Từ khoá / Keywords

Vải không dệt
PassLite
rau xà lách
rau cải canh
Non-woven fabric
PassLite
lettuce
green mustard