• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ PHÂN BÓN TRONG CANH TÁC GIỐNG HOA HỒNG ĐỎ PHÚ QUÝ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ PHÂN BÓN TRONG CANH TÁC GIỐNG HOA HỒNG ĐỎ PHÚ QUÝ

Xem các bài khác
Số trang của bài
29-37
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ PHÂN BÓN TRONG CANH TÁC GIỐNG HOA HỒNG ĐỎ PHÚ QUÝ

Tên tác giả
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Hồng Nhụy, Nguyễn Văn Tỉnh, Bùi Thị Hồng, Nguyễn Văn Tiến, Hà Thị Thanh Nga, Tưởng Thị Lý, Nguyễn Thế Nhuận
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords