KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY MÍT TẠI TỈNH HẬU GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
79-86
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY MÍT TẠI TỈNH HẬU GIANG

Tên tác giả
Mai Đức Chung, Trần Hồng Đức, Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Văn Giang, Phạm Hồng Hiển, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Thành Đức
Category
Monthly Journal
Title

Pests and diseases survey on jackfruit trees in Hau Giang province

Author
Mai Duc Chung, Tran Hong Duc, Nguyen Thi Kieu, Nguyen Duy Phuong, Nguyen Thanh Ha, Nguyen Xuan Canh, Nguyen Van Giang, Pham Hong Hien, Nguyen Hai Yen, Nguyen Thanh Duc
Tóm tắt

Những năm gần đây, Hậu Giang là một trong các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích canh tác cây mít phát triển nhanh chóng do chất lượng mít ở đây được đánh giá cao và đầu ra ổn định. Bệnh thối trái được phát hiện lần đầu năm 2018 đến nay đã lan ra toàn tỉnh, xuất hiện tất cả các giai đoạn phát triển của trái và các mùa trong năm, đã làm giảm năng suất, sản lượng trái từ đó gây rất nhiều khó khăn cho người nông dân trong canh tác. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 100 nông hộ, thuộc 3 huyện Châu Thành, Châu Thành A, Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang và tiến hành điều tra, khảo sát về tình hình canh tác, tình hình sâu hại và các dấu hiệu đặc trưng của bệnh hại trên cây mít. Kết quả nghiên cứu cho thấy: cây mít cho hiệu quả kinh tế cao, có tỷ suất lợi nhuận trung bình cao hơn canh tác lúa 2 vụ gần 10 lần; bệnh hại mít chủ yếu là thối nhũn trái, xơ đen và nứt thân xì mủ. Các hộ dân sử dụng đa dạng các loại thuốc hóa học khác nhau, một số loại thuốc đã nằm trong danh mục cấm sử dụng. Đã đánh giá được tình hình nhiễm bệnh thối nhũn trái mít tại tỉnh Hậu Giang và xây dựng được bản mô tả triệu chứng điển hình của bệnh.

Abstract

In recent years, Hau Giang is one of the provinces in the Mekong Delta where the area of jackfruit cultivation has grown rapidly because the quality of jackfruit here is highly appreciated and the output is stable. Fruit rot disease was detected for the first time in 2018, it has spread to the whole province, appearing in all fruit development stages and seasons of the year, which has reduced yield and fruit output since then, causing many difficulties for farmers in farming. 100 farmers, belonging to 3 districts of Chau Thanh, Chau Thanh A, Nga Bay, Hau Giang province were interviewed by the research team and surveys on the farming status, pest situation and typical disease symptoms on jackfruit trees were conducted. The results determined that jackfruit tree has high economic efficiency, has an average profit rate of nearly 10 times higher than that of two crop rice cultivation; the main diseases of jackfruit are fruit rot, jackfruit - bronzing and decline of jackfruit. Households use a diversity of different pesticides, some of which are on the banned list. The infection situation of jackfruit fruit rot disease has been evaluated in Hau Giang province and a description of typical symptoms of the disease has been developed.

Từ khoá / Keywords

Cây mít
khảo sát
tình hình sâu bệnh
tỉnh Hậu Giang
Jackfruit
survey
pests and diseases
Hau Giang province