• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG THÍCH HỢP CHO GIỐNG CHUỐI TIÊU HỒNG TẠI PHÚ THỌ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG THÍCH HỢP CHO GIỐNG CHUỐI TIÊU HỒNG TẠI PHÚ THỌ

Xem các bài khác
Số trang của bài
39-43
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG THÍCH HỢP CHO GIỐNG CHUỐI TIÊU HỒNG TẠI PHÚ THỌ

Tên tác giả
Hán Thị Hồng Ngân , Triệu Tiến Dũng, Đào Thanh Vân
Category
Monthly Journal
Title

Study on the density of “Tieu hong” bananas cultivated in Phu Tho province

Author
Han Thi Hong Ngan, Trieu Tien Dung, Dao Thanh Van
Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu mật độ trồng thích hợp cho chuối Tiêu hồng tại Phú Thọ cho thấy: Mật độ trồng 2.500 cây/ ha phù hợp với đặc điểm của giống và điều kiện thâm canh tại Phú Thọ. Đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt, số nải, số quả, khối lượng quả đạt cao không thua kém các mật độ trồng thưa trong thí nghiệm. Đặc biệt, nâng cao được số đầu cây cho thu hoạch trên đơn vị diện tích, năng suất bình quân đạt 47,79 tấn/ha cao hơn các mật độ trồng khác trong thí nghiệm từ (1,26 – 14,73 tấn/ha), mức độ nhiễm các loại sâu, bệnh hại chính nhẹ hơn so với các mật độ trồng dày.

Abstract

In order to complete the cultivation techniques used in bananas production in Phu Tho province, a study on the denstity of “Tieu hong” bananas cultivar grown in Ban Nguyen village, Lam Thao district, Phu Tho province was carried out on field experiments. Results of the study showed that of the density ranged from 1,600 to 3,086 bananas plants per hectare, the density of 2,500 plants/ha gave good effect on bananas growth, yield (47.79 tons/ha in average and 1.26 – 14.73 tons higher than the others). Bananas plants in this treatment were slightly affected by main insects and diseases in comparision with that of higher density treatments.

Từ khoá / Keywords

Chuối tiêu hồng
mật độ
năng suất
Chất lượng
Tieu hong bananas
density
yield
quality