KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG ỚT CAY LAI GL1-6

Xem các bài khác
Số trang của bài
7-12
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG ỚT CAY LAI GL1-6

Tên tác giả
Trần Khắc Thi , Đặng Hiệp Hòa , Nguyễn Thị Liên Hương, Dương Kim Thoa, TôThị Thu Hà
Category
Monthly Journal
Title

Study on breeding of new hybrid hot chilli variety GL1-6

Author
Tran Khac Thi, Dang Hiep Hoa, Nguyen Thi Lien Huong, Duong Kim Thoa, ToThi Thu Ha
Tóm tắt

Giống ớt cay lai GL1-6 là sản phẩm của đề tài chọn tạo giống ớt lai F1 giai đoạn 2011-2015 do Viện Nghiên cứu Rau quả chủ trì. Giống ớt lai GL1-6 có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, thời gian sinh trưởng 170-180 ngày, cho thu hoạch quả sớm và tập trung, năng suất cao đạt 18-20 tấn/ha, dạng quả chỉ thiên, mẫu mã quả đẹp, hàm lượng chất khô cao 29-30%, chống chịu được bệnh héo rũ do nấm Phytophthora capsici. Giống ớt lai GL1-6 được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống sản xuất thử tháng 1 năm 2016.

Abstract

Hybrid hot chilli variety GL1-6 was obtained under the F1 hybrid chilli breeding project implemented by the Fruit and Vegetable Research Institute from 2011-2015. Hybrid hot chilli variety GL1-6 could grow and develop well with the growth duration of 170-180 days, early maturing and short harvesting time; high yield (18-20 tons/ha), dark red color, high dry matter (29-30%), especially resistant to Phytophthora capsici disease. It was recognized as a new production variety by the Ministry of Agriculture and Rural in January 2016.

Từ khoá / Keywords

chọn giống
Ớt cay
lai
chống chịu bệnh
Phytophthora capsici
năng suất
breeding
chilli
Hybrid
Phytophthora capsici
resistant
yield