• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO MÁY GIEO HẠT ĐA NĂNG PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO MÁY GIEO HẠT ĐA NĂNG PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
107-112
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO MÁY GIEO HẠT ĐA NĂNG PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Ngọc Hoàng, Đặng Minh Tâm, Trần Tấn Hậu, Lê Văn Bảnh, Dương Thị Tú Anh
Category
Monthly Journal
Title

Studying and manufacturing multi-functional seeding machine for crop restructure in Hau Giang province

Author
Nguyen Ngoc Hoang, Dang Minh Tam, Tran Tan Hau, Le Van Banh, Duong Thi Tu Anh
Tóm tắt

Nghiên cứu và chế tạo máy gieo hạt đa năng nhằm đẩy nhanh và mở rộng đa dạng hóa cây trồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Máy gieo hạt đa năng GHĐN-HG4 có thể hoạt động trên đất chuyên màu và trên nền đất lúa để trồng đậu nành và bắp. Máy GHĐN-HG4 có công suất là 16HP với chức năng phay đất - rạch hàng - gieo hạt - lấp đất. Máy có năng suất 0,1 - 0,2 ha/h, độ sâu phay từ 30 đến 100 mm, bề rộng mỗi luống phay 120 - 170 mm. Số lượng hàng trên máy có thể điều chỉnh từ 2 đến 4 hàng, với khoảng cách hàng từ 300 - 800 mm. Tỷ lệ sót hạt dưới 3%, tỉ lệ hạt bị tổn thương không có. Số hạt trên mỗi hốc và khoảng cách giữa các hốc có thể được điều chỉnh bằng cách thay các đĩa gieo hạt. Tỷ lệ nảy mầm của hạt từ bằng đến cao hơn so với phương pháp gieo thủ công. Máy được thiết kế đơn giản, dễ vận hành và bảo dưỡng.

Abstract

Studying and manufacturing multi-functional seeding machine aim to accelerate and expand crop diversification in Hau Giang province. The multi-functional seeding machine GHDN-HG4 can work on upland crops and rice soil for growing soybean and maize. The GHDN-HG4 machine has a capacity of 16HP with the function of soil tilling - slitting - seeding - backfilling. The machine has a productivity of 0.1 - 0.2 ha/h, tilling depth from 30 to 100 mm, width of each tilling bed from 120 - 170 mm. The number of rows on the machine can be adjusted from 2 to 4 with row spacing from 300 - 800 mm. The rate of seed missing is below 3% without damaged seeds. The number of seeds per hole and the distance between the holes can be adjusted by changing the seeding plates. The seed germination rate is equal to and better than that of the manual sowing method. The machine is simple in design and easy to operate and maintain.

Từ khoá / Keywords

Máy gieo hạt
máy gieo bắp
máy gieo đậu
Seeding machine
maize sowing machine
bean sowing machine