KẾT QUẢ CHỌN LỌC VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG KHOAI SỌ KS5 Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
12-21
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN LỌC VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG KHOAI SỌ KS5 Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

Tên tác giả
Trịnh Văn Mỵ, Nguyễn Thị Thúy Hoài, Nguyễn Đạt Thoại, Trần Quốc Anh, Vũ Thị Chinh
Category
Monthly Journal
Title

Selection and testing of taro variety KS5 in Northern provinces

Author
Trinh Van My, Nguyen Thi Thuy Hoai, Nguyen Dat Thoai, Tran Quoc Anh, Vu Thi Chinh
Tóm tắt

Giống khoai sọ KS5 có nguồn gốc nhập nội năm 2016 và được khảo nghiệm năm 2018 - 2021 tại các tỉnh Hải Dương, Hòa Bình, Bắc Giang và Thanh Hóa. Giống sinh trưởng phát triển tốt, dạng thân gọn, thân xanh, màu rốn lá xanh, dạng củ hình oval, ruột củ màu trắng. Tại các điểm khảo nghiệm, giống KS5 nhiễm nhẹ sâu bệnh hại chính (bệnh mốc sương, nhện đỏ); số củ/khóm từ 14 - 16 củ; khối lượng/khóm từ 582 - 633g; năng suất củ 20,0 - 21,9 tấn/ha, cao hơn so với các giống địa phương 6,8-28,8%. Chất lượng ăn nếm ngon, hàm lượng chất khô đạt 23,5 - 23,8%, tỷ lệ tinh bột chất khô đạt 52,6 - 53,2%. Thời gian sinh trưởng (TGST) 200 - 220 ngày, thời vụ trồng tháng 10 - 11 và thu hoạch tháng 5 - 6. Giống khoai sọ KS5 phù hợp trồng ở các tỉnh phía Bắc.

Abstract

Taro variety KS5 was introduced in 2016 and tested from 2018 - 2021 in Hai Duong, Hoa Binh, Bac Giang and Thanh Hoa provinces. The variety grew and developed well with a compact plant, green stems and green leaf umbilicus, oval tubers, white tuber flesh. At the testing sites, the KS5 variety was slightly infected with major pests and diseases (late blight, red spider), the number of tubers/plant was 14 - 16; weight of tuber/plant was from 582 - 633g; tuber yield varied from 20.0 - 21.9 tons/ha, higher than that of local varieties from 6.8 - 28.8%. The quality was good, the dry matter content was 23.5 - 28.8%; the starch of dry matter was 52.6 - 53.2%. Growth duration was 200 - 220 days, planting in October-November, harvesting in May-June. Taro variety KS5 is suitable for growing in Northern provinces.

Từ khoá / Keywords

khoai sọ
giống KS5
năng suất
bệnh mốc sương
taro
KS5 variety
yield
Late blight disease