KẾT QUẢ CHỌN LỌC VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG KHOAI LANG KL03

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-12
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN LỌC VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG KHOAI LANG KL03

Tên tác giả
Trần Quốc Anh, Trịnh Văn Mỵ, Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Thúy Hoài, Nguyễn Đạt Thoại,Vũ Đức Thắng, Nguyễn Thị Thủy
Category
Monthly Journal
Title

Selection and testing of sweet potato variety KL03

Author
Tran Quoc Anh, Trinh Van My, Tran Thi Hai, Nguyen Thi Thuy Hoai, Nguyen Dat Thoai, Vu Duc Thang, Nguyen Thi Thuy
Tóm tắt

Giống khoai lang KL03 được chọn từ dòng VC424-47 của tổ hợp giao phấn tự do của giống VC424 năm 2014, giống KL03 được chọn lọc và khảo nghiệm từ 2018 -2021 tại các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Thời gian sinh trưởng ở vụ Đông là 110 - 115 ngày, vụ Xuân là 140 - 145 ngày; sức sống tốt, độ đồng đều cao; hình dạng củ thuôn dài, số củ/khóm 6,2 củ, khối lượng trung bình 158,8 gram/củ. Khoai có chất lượng ăn nếm ngon (độ bở, ngọt điểm 1,0 - 3,3); tỷ lệ củ thương phẩm cao > 90,0%, hàm lượng tinh bột 76,5% chất khô, tỷ lệ chất khô 34,1%. Năng suất > 20,0 tấn/ha (2018 - 2021), đạt 24,2 - 26,7 tấn/ha tại các điểm khảo nghiệm sản xuất năm 2020 - 2021. Các chỉ tiêu chất lượng (tỷ lệ chất khô, tinh bột, độ bở, đường tổng số) và năng suất cao hơn so với giống Hoàng Long đang trồng phổ biến trong sản xuất. Giống KL03 nhiễm nhẹ bọ hà, sâu đục thân (1,0 - 3,0%), bệnh thối đen, bệnh virus xoăn lá nhẹ (0,0 - 2,5%) và thích hợp tại nhiều vùng sinh thái thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội và tỉnh Hải Dương.

Abstract

The sweet potato variety KL03 was selected from the line VC424-47 of the VC427 OP cross combination in 2014, and the variety KL03 was selected and tested from 2018 -2021 in Hai Duong, Vinh Phuc and Ha Noi provinces. Growth duration was 110 - 115 days in the winter crop, and was 140 - 145 days in the spring crop; good vigor, high uniformity, elongated tuber shape, number of tubers/plant of 6.2, average weight 158.8 grams/tuber. Tuber had good taste quality (friable, sweet level 1-3.3), high percentage of commercial tubers > 90.0%, starch content 76.5% of dry matter, dry matter percentage of 34.1%. The yield > 20.0 tons/ha (2018 - 2021) reaching 24.2 – 26.7 tons/ha at production trial sites (2020 and 2021). Quality of KL03 variety (dry matter, starch, friability, sugar) and yield was higher than Hoang Long variety in production. KL03 variety was slightly infected with weevil, stem borers (1.0-3.0%), black rot, virus (0 - 2.5%) and suitable for many ecological regions of Vinh Phuc, Ha Noi and Hai Duong provinces.

Từ khoá / Keywords

Giống khoai lang KL03
thụ phấn tự do
năng suất
Chất lượng
KL03 sweet potato variety
free pollination
yield
quality