KẾT QUẢ CHỌN GIỐNG DONG RIỀNG CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
12-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN GIỐNG DONG RIỀNG CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Tên tác giả
Trịnh Văn Mỵ, Trần Thị Thanh Hương , Nguyễn Mạnh Quy, Nguyễn Thiếu Hùng, Hoàng Thị Duyên , Tạ Thị Hằng
Category
Monthly Journal
Title

Selection of canna variety for Northern provinces

Author
Trinh Van Mỵ, Tran Thi Thanh Huong, Nguyen Manh Quy, Nguyen Thieu Hung, Hoang Thi Duyen, Ta Thi Hang
Tóm tắt

Giống dong riềng DR2-12 được chọn lọc từ nguồn gen dong riềng nhập nội từ CIP, sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất củ và hàm lượng tinh bột cao, nhiễm nhẹ bệnh khô lá (Fungus spp.). Năng suất trung bình giống đạt 65-75 tấn/ha, cao hơn hẳn các giống địa phương trong cùng điều kiện, hàm lượng tinh bột ẩm 21-23%. Giống được khảo nghiệm và trồng thử tại một số tỉnh phía bắc như Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Cạn và rất có triển vọng để phát triển tại các vùng sản xuất dong riềng truyền thống. Giống có thời gian sinh trưởng dài 8-10 tháng và khả năng chống đổ chỉ mức trung bình là nhược điểm cần lưu ý.

Abstract

Canna of DR2-12 variety was selected from introduced canna collection of CIP wit healthy growth and development, high tuber yield and starch content, moderately infected by dry leaves (Fungus spp.). The average seed yield reached 65-75 tons/ha and higher than that of local varieties under the same conditions, moisture content of starch 21-23%. DR2-12 variety was tested and produced in some of Northern provinces including Hanoi, Hoa Binh, Bac Giang, Bac Can. The growth duration of DR2-12 was 8-10 months and lodging was medium.

Từ khoá / Keywords

Giống dong riềng
DR2-12
năng suất củ
hàm lượng tinh bột ẩm
thời gian sinh trưởng
canna
DR2-12
tuber yield
starch content moisture
growth duration