• KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ KHẢ NĂNG TẠO NGUỒN THỰC LIỆU BẰNG XỬ LÝ CHIẾU XẠ TRÊN CÂY ĐÀO VÀ CÂY LÊ

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ KHẢ NĂNG TẠO NGUỒN THỰC LIỆU BẰNG XỬ LÝ CHIẾU XẠ TRÊN CÂY ĐÀO VÀ CÂY LÊ

Xem các bài khác
Số trang của bài
12-19
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ KHẢ NĂNG TẠO NGUỒN THỰC LIỆU BẰNG XỬ LÝ CHIẾU XẠ TRÊN CÂY ĐÀO VÀ CÂY LÊ

Tên tác giả
Lê Thị Mỹ Hà, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Mạnh Hải, Bùi Quang Đãng
Category
Monthly Journal
Title

Study on creating new material resources by radiation on peaches and pears

Author
Le Thi My Ha, Nguyen Thi Hien, Vu Manh Hai, Bui Quang Đang
Tóm tắt

Với mục đích tạo nguồn thực liệu mới trên hai chủng loại cây ăn quả ôn đới có tiềm năng phát triển tại vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, công trình nghiên cứu về xử lý đột biến các giống đào và lê bằng chiếu xạ tia Gamma trên cành ghép với các liều lượng khác nhau. Cành ghép đã chiếu xạ được tiến hành ghép trên cây con và trên cây lớn tuổi (ghép TOP). Kết quả bước đầu ghi nhận, cành ghép được xử lý trong khoảng liều lượng từ 25 Gy đến 45 Gy đều đạt tỷ lệ sống nhất định với xu hướng giảm thấp dần theo chiều tăng của liều lượng xử lý, trong đó các giống lê vượt trội hơn đào về khả năng bật mầm tuy vẫn thấp hơn so với đối chứng không xử lý. Toàn bộ các cành ghép sống đều có sức sinh trưởng bình thường và không có sự khác nhau rõ ràng giữa các công thức xử lý. Khả năng phát triển tốt của vật liệu xử lý ở các giai đoạn tiếp theo phục vụ cho công tác đánh giá sâu hơn và chọn dòng triển vọng.

Abstract

With the aim of producing new material resources for breeding potential temperate fruit trees cultivated in Northern mountainous region, the study on mutation treatment of grafted peach and pear branches of young trees and aged ones (TOP working) with different doses of Gamma-ray was carried out. The irradiated branches were grafted on seedlings and on aged trees (TOP grafting). Initial results showed that grafted branches treated with the doses from 25 Gy to 45 Gy achieved a certain survival rate with a decreasing tendency of the increasing treatment dose, in which the higher ratio of survived pear branches was recorded compared to peach. All grafted branches showed normal growth and there were no obvious differences among treatments. The good development of the treated materials in the next stages could be used for further evaluation and selection of promising lines.

Từ khoá / Keywords

Cây đào
cây lê
cành ghép
xử lý chiếu xạ
tia gamma
Peach
pear
grafted branches
radiation treatment
Gamma ray