• HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN CHÈ Ô LONG CHO GIỐNG CHÈ HƯƠNG BẮC SƠN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN CHÈ Ô LONG CHO GIỐNG CHÈ HƯƠNG BẮC SƠN

Xem các bài khác
Số trang của bài
18-24
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN CHÈ Ô LONG CHO GIỐNG CHÈ HƯƠNG BẮC SƠN

Tên tác giả
Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Ngọc Bình, Phùng Lệ Quyên, Nguyễn Thị Hồng Lam, Lê Đình Chiến, Trần Xuân Hoàng, Vũ Ngọc Tú.
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords