• HIỆU QUẢ BẢO VỆ CỦA CHỦNG Aeromonas spp. NHƯỢC ĐỘC BẤT HOẠT PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ TRA

HIỆU QUẢ BẢO VỆ CỦA CHỦNG Aeromonas spp. NHƯỢC ĐỘC BẤT HOẠT PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ TRA

Xem các bài khác
Số trang của bài
99-105
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU QUẢ BẢO VỆ CỦA CHỦNG Aeromonas spp. NHƯỢC ĐỘC BẤT HOẠT PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ TRA

Tên tác giả
Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Mỹ Thảo Thư, Bùi Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Đăng Quân, Ngô Huỳnh Phương Thảo
Category
Monthly Journal
Title

Efficacy of inactivated attenuated Aeromonas spp. against Motile aeromonas septicemia in striped catfish fingerling

Author
Vu Thi Thanh Huong, Nguyen My Thao Thu, Bui Nguyen Chi Hieu, Nguyen Dang Quan, Ngo Huynh Phuong Thao
Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả bảo vệ của chủng Aeromonas spp. đột biến gen aroA (M14 và M25) ở dạng bất hoạt trong phòng bệnh xuất huyết ở cá tra. Hai chủng vi khuẩn M14 và M25 có tiềm năng phát triển thành vắc-xin sống nhược độc đã được nghiên cứu thành công, nhưng khó khăn trong quá trình ứng dụng thực tế, bởi vấn đề an toàn sinh học trong ao nuôi. Vì vậy, 2 chủng M14 và M25 được bất hoạt bằng formalin. Hiệu quả bảo vệ của từng chủng bất hoạt trên cá tra giống bằng phương pháp ngâm ở nồng độ 107 CFU/mL là 73% - 100%, trong khi đó việc phối trộn đồng thời hai chủng M14 và M25 bất hoạt trong thức ăn ở nồng độ 108 CFU/g mang lại hiệu quả bảo vệ cá tra giống là 72%. Nghiên cứu này ghi nhận hiệu quả bảo vệ của chủng nhược độc bất hoạt tương đương với hiệu quả của chủng vi khuẩn sống nhược độc và cao hơn hiệu quả của chủng hoang dại bất hoạt khi được dùng làm vắc-xin phòng bệnh cho cá tra

Abstract

The aim of this study was to evaluate the protective efficacy of Aeromonas spp. aroA mutants (M14 and M25) in the inactivated form against Motile Aeromonas Septicemia (MAS) in striped catfish fingerling. The attenuated M14 and M25 strains, potential candidates for live vaccine development, were successfully obtained from our previous studies. However, the application of these live attenuated strains in striped catfish farms are facing lots of obstacles related to the bio-safety issues. Therefore, M14 and M25 mutants were inactivated by formalin and their potential to be used as inactivated vaccines was investigated via immersion and oral routes. The inactivated M14 and M25 mutants at the concentration of 107 CFU/mL provided the relative percent of survival (RPS) values ranging from 73% to 100% in striped catfish fingerlings after the immersion administration and challenge with AGI and AGII strains. Meanwhile the feed mixed with both inactivated M14 and M25 mutants at the concentration of 108 CFU/g gave the RPS value of 72% post the challenge. These results reported the protective efficacies generated by the inactivated attenuated Aeromonas spp. (M14 and M25) were similar to those obtained by the live attenuated mutants and higher than those of the inactivated wild type strains (AGI and AGII) when used as vaccines against MAS in striped cafish fingerlings.

Từ khoá / Keywords

Cá tra
bệnh xuất huyết
nhược độc bất hoạt Aeromonas spp.
Striped catfish
Motile Aeromonas Septicemia
inactivated attenuated Aeromonas spp.