HIỆN TRẠNG CANH TÁC MÍT VÀ SÂU BỆNH HẠI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA VÀ PHÚ YÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
79-89
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆN TRẠNG CANH TÁC MÍT VÀ SÂU BỆNH HẠI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA VÀ PHÚ YÊN

Tên tác giả
Trần Quốc Đạt, Phạm Vũ Bảo, Lại Tiến Dũng, Đỗ Xuân Đạt
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords