ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CƠM CỦA CÁC GIỐNG LÚA MÙA NỔI TẠI AN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
35-41
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CƠM CỦA CÁC GIỐNG LÚA MÙA NỔI TẠI AN GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Hữu Phước, Trịnh Thanh Duy, Phạm Văn Quang
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of yield and cooked rice quality of floating rice varieties in An Giang province

Author
Nguyen Thi Thanh Xuan, Le Huu Phuoc, Trinh Thanh Duy, Pham Van Quang
Tóm tắt

Lúa mùa nổi (LMN) có khả năng chịu ngập lũ tốt nên có tiềm năng canh tác ở các vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tám giống/dòng LMN được chọn lọc qua nhiều mùa vụ trước được bố trí thí nghiệm theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang nhằm đánh giá và tuyển chọn 2 giống/dòng có năng suất và chất lượng cơm tốt nhất. Kết quả thí nghiệm cho thấy, có hai dòng lúa được tuyển chọn cho năng suất cao hơn đối chứng (2,07 - 2,94 tấn/ha) là CM28 và CM47. Thành phần dinh dưỡng trong gạo xát trắng của CM28 có hàm lượng vitamin B1: 0,15 mg/kg, vitamin E: 1,17 mg/kg, anthocyanin: 33,5 mg/kg và amylose: 24,2%. Dòng lúa CM47 có hàm lượng vitamin B1: 0,34 mg/kg, vitamin E: 0,14 mg/kg, anthocyanin: 11,4 mg/kg và amylose: 23,6%. CM28 và CM 47 có chất lượng cảm quan cơm trung bình - khá (14,8 - 15,2 điểm). Các giống LMN có thể thích nghi cao với điều kiện biến đổi khí hậu, ngập lụt ở ĐBSCL.

Abstract

Floating rice has good flood tolerance, so it has potential for cultivation in areas affected by climate change such as in the Mekong Delta. Eight varieties/lines of floating rice selected over many previous seasons were arranged to experiment in a completely randomized block design at Vinh Phuoc Commune, Tri Ton District, An Giang Province to evaluate and select two varieties/lines with the highest yield and best quality. The results showed that two rice lines (CM28 and CM47) with higher yield than control (2.07-2.94 tons/ha) were selected. Nutritional composition in white milled rice of variety CM28 contains vitamin B1: 0.15 mg/kg, vitamin E: 1.17 mg/kg, Anthocyanin: 33.5 mg/kg and amylose: 24.2%. The rice line CM47 has vitamin B1: 0.34 mg/kg, vitamin E: 0.14 mg/kg, anthocyanin: 11.4 mg/kg and amylose: 23.6%. CM28 and CM 47 have middle to good (score 14.8-15.2) sensory quality of cooked rice. Floating rice varieties can be highly adapted to climate change and flooding areas in the Mekong Delta.

Từ khoá / Keywords

Lúa mùa nổi
chất lượng cơm
năng suất
Floating rice
cooked rice quality
yield