ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TỔ HỢP LAI ỚT CAY CHỈ ĐỊA

Xem các bài khác
Số trang của bài
24-30
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TỔ HỢP LAI ỚT CAY CHỈ ĐỊA

Tên tác giả
Trần Kim Cương, Huỳnh Thị Phương Liên, Nguyễn Ngọc Vũ
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of some hybrid combinations of Cayenne fruit hot pepper

Author
Tran Kim Cuong, Huynh Thi Phuong Lien, Nguyen Ngoc Vu
Tóm tắt

Nghiên cứu đã khảo sát, phân nhóm theo kiểu hình 66 dòng ớt chỉ địa và chọn được 20 dòng tốt nhất để đánh giá khả năng kết hợp chung qua phương pháp lai đỉnh (Topcross). Trong số 20 dòng đánh giá đã chọn được 8 dòng có khả năng kết hợp chung và có kiểu hình mong muốn được sử dụng làm dòng bố mẹ. Tiến hành lai giữa 8 dòng bố mẹ này thu được 28 tổ hợp lai mới. Thí nghiệm đánh giá 28 tổ hợp lai mới được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại, so sánh với giống thương phẩm. Kết quả đã chọn được 2 tổ hợp lai có triển vọng là CĐ31×CĐ30 và CĐ31×CĐ54. Cả hai tổ hợp lai triển vọng đều có tỷ lệ bệnh thán thư vụ Xuân Hè thấp (3 - 5%), thu quả sớm (65 ngày sau trồng), năng suất cao (40 tấn/ha), quả to (23 - 24 g), thịt dày, chắc, cay và thơm.

Abstract

The study evaluated and phenotypically grouped 66 Cayenne fruit hot pepper lines and 20 outstanding lines were selected for testing the general combining ability through the top cross method. Eight out of 20 evaluated lines with the general combining ability and desired phenotype were selected to be used as parent lines. Twenty eight new hybrid combinations were obtained by crossing among these 8 parent lines. The evaluation experiment of 28 new hybrid combinations was arranged in a completely randomized block design with 3 replications, compared with commercial varieties. As a result, two promising hybrid combinations including CD31×CD30 and CD31×CD54 were selected. Both promising hybrids had a low rate of anthracnose in Spring/Summer crop (3 - 5%), early fruit harvesting (65 days after planting), high yield (40 tons/ha), large fruit (23 - 24 g), the flesh was thick, firm, spicy and aromatic.

Từ khoá / Keywords

Ớt cay
khả năng kết hợp chung
tổ hợp lai triển vọng
Hot pepper
general combining ability
promising hybrid combinations