• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA TẬP ĐOÀN NGHỆ CHO MỤC ĐÍCH TRANG TRÍ CẢNH QUAN TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA TẬP ĐOÀN NGHỆ CHO MỤC ĐÍCH TRANG TRÍ CẢNH QUAN TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
71-77
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA TẬP ĐOÀN NGHỆ CHO MỤC ĐÍCH TRANG TRÍ CẢNH QUAN TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

Tên tác giả
Trịnh Thị Mai Dung, Vũ Văn Liết, Phạm Thị Minh Phượng, Phùng Thị Thu Hà
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of adaptability of Turmeric collections for ornamental purpose in Gia Lam - Hanoi

Author
Trinh Thi Mai Dung, Vu Van Liet, Pham Thi Minh Phuong, Phung Thi Thu Ha
Tóm tắt

Cây Nghệ được biết đến không chỉ với vai trò làm gia vị, làm thuốc, làm màu nhuộm, làm rau ăn, làm mỹ phẩm mà còn có công dụng làm cảnh. Nghiên cứu tiến hành trên 16 mẫu giống Nghệ đã thu thập tại các tỉnh phía Bắc, Việt Nam và lưu giữ tại Gia Lâm - Hà Nội. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy các mẫu giống Nghệ bật mầm vào cuối xuân - đầu hạ (tháng 3 - 4) sinh trưởng mạnh vào hè - thu (tháng 6 - 8), lụi lá vào đầu đông (tháng 10 - 11). Thời gian từ trồng đến bật mầm là 35 - 45 ngày, xuất hiện lá thật đầu tiên từ 7 - 11 ngày sau khi bật mầm. Chiều cao cây 146,45 - 181,59 cm; với 3,2 - 6,7 nhánh/hom; đường kính thân giả 2,22 - 3,66 cm. Chiều dài lá 20,07 - 59,20 cm, chiều rộng lá 8,46 - 18,97 cm. 12/16 mẫu giống có gân giữa màu tía, thích hợp làm cây trang trí lá. Đa số có củ thuôn dài, vỏ nâu nhạt, thịt củ vàng cam. Có 2 mẫu giống N1, N3 xuất hiện hoa sau trồng 138 - 143 ngày và nở hoa sau 152 - 156 ngày. Cụm hoa nổi bật với màu tím - hồng nhạt của lá bắc phía đỉnh và kích thước cụm hoa lớn: chiều dài 16,7 - 27,5 cm, đường kính 9,5 - 12,3 cm, độ bền cụm hoa đạt 19,5 - 20,5 ngày, thích hợp làm cây hoa cảnh.

Abstract

Turmeric is known not only as spice, medicine, dye, food, perfume but also as ornamental plants. The research conducted on 16 accessions of turmeric that were collected from Northern provinces, Vietnam and maintained in Gia Lam-Hanoi were evaluated. The experiments were arranged in completely randomized block design with three replicates. The results showed that the turmeric accessions sprouted in late spring-early summer (March-April), thrived in summer-autumn (June-August), and the leafy shoot dying back in early winter (October-November). The time from planting to sprouting was about 35 - 45 days, and the first true leaves appeared in 7 - 11 days after sprouting. Plant height was 146.45 - 181.59 cm; with 3.2 - 6.7 tillers/clump; pseudostem diameter 2.22 - 3.66 cm. Turmeric plants had simple leaves with about 20.07 - 59.20 cm length and 8.46 - 18.97 cm width. 12 out of 16 studied accessions had purple leaf midrib and suitable for leaf decoration purposes. Most of them had elongated rhizomes with light brown externally and orange-yellow internally. Only two accessions (N1, N3) showed flowers in 138 - 143 days after planting and bloom after 152 - 156 days. The inflorescence stood out with a reddish-purple to the pinkish color of the top bracts and large size. It was about 16.7 - 27.5 cm length, and 9.5 - 12.3 cm diameter. Furthermore, the inflorescence durability reached 19.5 - 20.5 days, suitable for ornamental purposes.

Từ khoá / Keywords

Cây Nghệ
cây cảnh quan
sinh trưởng
Gia Lâm
Turmeric
growth
ornamental
Gia Lam