• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG, NHIỄM BỆNH CỦA TẬP ĐOÀN BÍ ĐỎ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỒNG RUỘNG TẠI AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG, NHIỄM BỆNH CỦA TẬP ĐOÀN BÍ ĐỎ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỒNG RUỘNG TẠI AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
71-76
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG, NHIỄM BỆNH CỦA TẬP ĐOÀN BÍ ĐỎ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỒNG RUỘNG TẠI AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

Tên tác giả
Hà Minh Loan, Trần Danh Sửu, Nguyễn Thị Tâm Phúc
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of resistant and susceptible ability of pumpkin collection on field at An Khanh, Hoai Duc, Hanoi

Author
Ha Minh Loan, Tran Danh Suu, Nguyen Thi Tam Phuc
Tóm tắt

Một trăm mẫu giống bí đỏ thuộc loài Cucurbita moschata Duch. đang lưu giữ tại Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia được sử dụng để điều tra, đánh giá khả năng kháng, nhiễm các bệnh hại, bao gồm bệnh phấn trắng (Powdery mildew), sương mai (Downy mildew), vi rút đốm vòng đu đủ (Papaya Ring Spot Virus), vi rút khảm vàng (Zcchini Yellow Mosaic Virus) trên đồng ruộng vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016 tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Kết quả phát hiện 2 bệnh nhiễm trên tập đoàn bí đỏ là bệnh phấn trắng và bệnh vi rút đốm vòng đu đủ. Trong số 100 mẫu giống nghiên cứu có 22 mẫu giống kháng cao với bệnh phấn trắng và 2 mẫu giống kháng vừa với bệnh vi rút đốm vòng đu đủ.

Abstract

One hundred pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) accessions maintained at the National Crop Genebank were used for on field survey of Powdery Mildew, Downy mildew, Papaya Ring Spot Virus and Zucchini Yellow Mosaic Virus in the Winter – Spring Season of 2015 - 2016 at An Khanh, Hoai Duc, Hanoi. Two types of diseases were found infection in pumpkin such as Powdery Mildew and Papaya Ring Spot Virus. Among 100 studied pumpkin accessions, 22 acc. were highly resistant to Powdery Mildew and 2 acc. were resistant to Papaya Ring Spot Virus.

Từ khoá / Keywords

Bí đỏ
đánh giá
bệnh phấn trắng
bệnh sương mai
vi rút đốm vòng đu đủ
virut khảm vàng
Pumpkin
evaluation
Powdery mildew
Downy mildew
Papaya Ring Spot Virus
Zucchini Yellow Mosaic Virus