• ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM VI SINH HX ĐỐI VỚI BỆNH HÉO XANH ỚT TẠI MÊ LINH, HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM VI SINH HX ĐỐI VỚI BỆNH HÉO XANH ỚT TẠI MÊ LINH, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
73-79
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM VI SINH HX ĐỐI VỚI BỆNH HÉO XANH ỚT TẠI MÊ LINH, HÀ NỘI

Tên tác giả
Lê Thị Thanh Thủy, Lê Như Kiểu
Category
Monthly Journal
Title

Effect of the microbial product HX on pepper bacterial wilt disease in Me Linh, Ha Noi

Author
Le Thi Thanh Thuy, Le Nhu Kieu
Tóm tắt

Chế phẩm vi sinh HX sản xuất từ các chủng vi khuẩn Bacillus subtilis ĐKB1 và Pseudomonas fluorescence ĐKP1 đối kháng với vi khuẩn R. solanacearum và một số phụ gia khác. Mật độ tế bào mỗi chủng đạt 108 cfu/g sau 6 tháng bảo quản được sử dụng để phòng trị bệnh héo xanh cây ớt tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Kết quả cho thấy, hiệu quả phòng bệnh héo xanh đạt 80,12 % và năng suất ớt tăng 19,74 %, lãi thuần tăng 57.300.000 đ/ ha so với đối chứng. Điều này có thể minh chứng rằng, sử dụng chế phẩm vi sinh đối kháng HX phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn trong sản xuất ớt đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với không sử dụng chế phẩm. Bên cạnh đó còn có lợi ích từ việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Abstract

Microbial product HX containing two antagonistic bacteria strains Bacillus subtilis DKB1 and Pseudomonas fluorescence DKP1 was produced with some other additive substances. Cell density of each strain reached 108 cfu/g after 6 months preservation and was used to control pepper wilt disease in Trang Viet, Me Linh, Ha Noi. The results of field experiment indicated that the bacterial wilt disease of sweet pepper reduced 80.12 %, the yield increased 19.74 % when using microbial product HX. The farmer’s profit was 57,300,000 VND/ha higher than that of the control. This study proved that use of anti-microbial products HX controlling pepper bacterial wilt disease had higher economic efficiency than without product use. In addition to that, the benefit was also obtained by reduction of environmental pollution due to not using of plant protection chemical drugs .

Từ khoá / Keywords

Ralstonia solanacearum
bệnh héo vi khuẩn
vi khuẩn đối kháng
Ớt
Ralstonia solanacearum
bacterial wilt disease
antagonistic bacteria
Pepper