• ĐÁNH GIÁ CÁC GIỐNG LÚA NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHỤC VỤ CHỌN LỌC CÁC CẶP LAI BỐ MẸ MANG QTL9 LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC BÔNG LÚA

ĐÁNH GIÁ CÁC GIỐNG LÚA NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHỤC VỤ CHỌN LỌC CÁC CẶP LAI BỐ MẸ MANG QTL9 LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC BÔNG LÚA

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-10
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ CÁC GIỐNG LÚA NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHỤC VỤ CHỌN LỌC CÁC CẶP LAI BỐ MẸ MANG QTL9 LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC BÔNG LÚA

Tên tác giả
Khổng Ngân Giang, Lê Thị Tuyết Châm, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thị Như, Dương Lê Đạt, Lâm Hồng Hạnh, Stefan Jouannic, Phạm Thị Mai, Nguyễn Văn Toàn, Đoàn Thị Minh Thúy
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords