ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, CHẤT LƯỢNG QUẢ VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CAM SÀNH HÀ GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
54-60
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, CHẤT LƯỢNG QUẢ VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CAM SÀNH HÀ GIANG

Tên tác giả
Phạm Minh Giang, Hà Đình Uy, Hoàng Trọng Quý, Lê Thị Mỹ Hảo, Phạm Ngọc Sơn, Phạm Đức Thụ
Category
Monthly Journal
Title

Morphological characteristics, quality and consumption market of Ha Giang orange

Author
Pham Minh Giang, Ha Dinh Uy, Hoang Trong Quy, Le Thi My Hao, Pham Duc Thu, Pham Ngoc Son,
Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định đặc điểm hình thái, chất lượng cam sành Hà Giang và bước đầu phân tích các kênh hàng tiêu thụ sản phẩm cam sành Hà Giang. Để xác định đặc trưng và khác biệt so với các loại cam nổi tiếng tại một số vùng lân cận, đã tiến hành thu thập 50 mẫu cam Hà Giang, 24 mẫu cam tại Tuyên Quang và 21 mẫu tại Yên Bái. Năm chỉ tiêu về chất lượng quả được phân tích theo TCVN. Chỉ số đo đếm và phân tích cho thấy quả chín từ tháng 10 đến tháng 11. Khi chín vỏ quả có màu vàng chanh hoặc vàng mã mật, quả tròn hơi dẹt, vỏ dầy, sần. Hàm lượng nước lớn trong dịch quả, độ brix, hàm lượng đường tổng số và vitamin C ở mức trung bình, hàm lượng axit hữu cơ tổng số tương đối cao. Kết quả khảo sát cho thấy, khoảng 91,67% hộ khảo sát bán trực tiếp sản phẩm cho các đầu mối thu gom. Trong khi chỉ 8,33% số hộ khảo sát bán lẻ sản phẩm tại thị trường địa phương.

Abstract

This study aims to evaluate the morphological characteristics, quality and consumption market of Ha Giang orange fruits in Ha Giang province. 95 orange samples were collected (50 orange samples in Ha Giang, 21 orange samples in Yen Bai and 24 orange samples in Tuyen Quang province) for statistical analysis. 5 quality parameters were measured by Vietnam standard (TCVN). The measurements and analyses showed that fruit ripening is from October to November. When ripening, the color of fruit peel turns into lemon yellow or dark yellow; the fruit is round but slightly flattened; the peel is thick, lumpy. The results showed that the content of almost nutrients was medium except total organic acid was high. Survey results also showed that about 91.67% of households sold products directly to collectors while only 8.33% of households sold retail in the local market.

Từ khoá / Keywords

Cam sành Hà Giang
đặc điểm hình thái
Chất lượng
thị trường tiêu thụ
Ha Giang orange
morphological characteristics
quality
consumption market
morphology